Tryckgivare

Trycktransmitter: En tryckgivare utformad för att mäta tryck med referens till atmosfärstrycket.