Differens

Differenstryckgivare: En brytare som detekterar variationerna mellan två tryckvärden.