Altitud

Absolut tryckvakt: En brytare konstruerad för att exakt indikera era valda mätpunkter från ABS-tryckgivaren.