MTS Sensors, en avdelning av MTS Systems Corporation (NASDAQ: MTSC), är erkänt som branschledande inom avkänningsteknologier och lösningar. Dessa sensorer tillåter hög precision och dynamisk position och/eller hastighetsmätning i toppmodern automatisering och säkerhetsrelevanta applikationer. De absoluta, linjära positionssensorerna som tillhandahålls av MTS Sensors förlitar sig på företagets egenutvecklade Temposonics®-magnetostriktiva teknik, som kan bestämma position med hög precision och robusthet.

http://www.mtssensor.de/