Added value

Exempel på mervärdensanpassningar:

- Sampackning av flera delkomponenter i en förpackning

- Förprogrammering av sensorer/industridatorer

- BIOS inställningar

- Montering av kontaktdon på sensorkablage

- Märkning och pakettering utifrån särskilda behov

- Lasermärkning, etikettering,uppmärkning

- Mekanisk anpassning

- Kundanpassade kablage