2020-04-20

Ny serie släpringar

Kompakt släpring Ø20 mm för 6 till 36 ringar och upp till 2A.

Jinpat släpring SPC i varianter från 6 till 36 ringar.

Kompakt Ø20mm släpring för el- och signalkretsar upp till 2A och 240VAC/VDC.

Med kontaktytor i guld som garanterar en säker överföring.

I standardstorlekar och ersätter enkelt också era befintliga släpringar.

 

Mer information och datablad om SPC hittar ni här…

https://www.scnnordic.com/se/search-result?q=spc-