2021-02-17

HUBA Control 664

Kompakt differenstryckgivare för inbyggnad.

Huba 664 är designad för att mäta låga tryck i system med luft och neutrala gaser.

Huba Control 664