Släpringar

Släpringar För överföring av kraft och signaler genom en roterande rörelse Signalöverföring även för högfrekventa fältbussar Kraftöverföring för upp till 60A / ring Kapslade upp till IP68 Anpassningar är möjligt