Släpringsdon

För överföring av kraft och signaler från roterande till stationär del


Egenskaper

  • Signalöverföring, även för högfrekventa fältbussar 
  • Kraftöverföring upp till 40 A/ledare 
  • Kapslade don upp till IP68 
  • Separata / modulära släpringsdon 

Meny