LED-belysning

PROPLAST - Det bästa inom mobil belysning

På högtrafikerade områden där tunga laster transporteras och mycket kraftfull maskin används, är optimal sikt avgörande för säkerheten. Av den anledningen är det viktigt att ge korrekt fungerande belysning i och kring mobila fordon och lastbilar. Inga kompromisser bör göras när det gäller belysning, liksom i fråga om motståndskraft och hållbarhet. Vattentäta tätningar, slagtåliga höljen, okrossbara linser och stöttåliga belysningssystem är därför standard på PROPLAST.

Meny