Roterande inkrementella givare

LTN och Posital FRABA optiska inkrementella givare för mätning av roterande rörelser

Roterande inkrementella pulsgivare för krävande applikationer. De inkrementella pulsgivarna har en kompakt design samt kraftiga kullager för höga krav gällande stöt och vibration. Vid önskemål kan även kundanpassningar erbjudas. 

Meny