Roterande halleffektsgivare

 

Dessa roterande hastighetsgivare från Rheintacho använder olika typer av magnetiska avkänningsprinciper för att övervaka hastighet av maskinkomponenter i ett område mellan 0 och 30,000 rpm.


Applikationen som sådan avgör vilken typ av mätprincip som ska användas. Vi erbjuder ett brett sortiment av standardprodukter för de mest varierande typer av mobila applikationer. Detta med väl avvägda mätsystem och elektronik såväl som lämpliga kapslingar och kontaktdon. Förutom detta erbjuder vi även kundanpassade lösningar, snabbt och kostnadseffektivt.


De roterande hastighetsgivarna är anpassade för den tuffaste miljön. Motståndskraften mot högt tryck, temperaturförändringar, elektromagnetiska störningar, aggresiv omgivning, vatten och jetstrålar är något vi väl kan möta.

 

Meny