Nivågivare

Nivågivare baserade på reed-relä-teknologi från Celduc

Fördelarna med nivågivarna är att de endast har en rörlig del. Reed-relät aktiveras av magnetfält. Det betyder att ingen mekanisk kontakt är nödvändig. Ultimat vattentäthet uppnås genom att reed-reläts switchande del är helt avskild från vätskan. Nivågivarnas nämnda fördelar ger ett mycket säkert användande, en överlägsen repetitiv noggrannhet, precision samt minimalt underhåll.

Funktionsprincip
En flottör, som är utrustad med antingen en eller flera magneter, färdas flytande på vätskan och aktiveras i angiven nivå tack vare ett magnetfält. En hermetiskt avskild reed-kontakt aktiveras när flottören når den switchande positionen.

  • Säkerhetssensorer
  • Lägesgivare
  • Frigångssensorer (Clearance sensors)
  • Nivågivare
  • Flödesgivarna
  • Hastighetssensor
  • ATEX sensorer
  • Kundanpassade sensorer

Meny