Analoga drifttidsräknare

CM5200 har en driftstemperatur mellan -55°C och +125°C. Det är en vattentät analog drifttidsräknare utan nollställning.