Vindturbiner

Vindkraftverk kräver pålitlig överföring av kraft- och datasignaler från generatorhuset till styrsystemet för de roterande bladen. Kostsamma driftsstopp elimineras genom att använda fiberborstar och robusta mekaniska komponenter i släpringskonstruktionen.