Termoelement

Termoelement är en allmänt använd typ av temperatursensor, de används ofta inom vetenskap och industri. Tillämpningar som till exempel temperaturmätning för ugnar, gasturbinavgas, dieselmotorer och andra industriella processer. Jinpat har släpringar anpassade för alla olika typer av termoelementsmaterial.
  • LPT_LPC

    Jinpat

    For example LPT & LPC or nearly any other Jinpat slipring can be modified for optimal thermocouple transfer.

    Visa