Fältbuss

Fältbuss är namnet på en familj av industriella datornätverksprotokoll som används för distribuerad kontroll och överföring i realtid, Jinpat har lösningen för de flesta av dem.