Släpringar

Släpringar för att överföra kraft och signaler genom en roterande rörelse. Egenskaper: Signalöverföring även för högfrekventa fältbussar. Kraftöverföring för upp till 800A/ring. Kapslade enheter upp till IP68. Modulära släpringar. Anpassade lösningar är också möjliga som till exempel höghastighetssläpringar upp till 10000varv/minut, högspänning upp till 6000V och explosionssäker för klassade zoner.