12-800VDC

GX-serien optimerad för system från 100 till 800VDC. Fungerar även vid lägre spänningar än 100VDC, men då är MX-serien ett ännu bättre val.