Gränslägesbrytare & mikrobrytare

Gränslägesbrytare och mikrobrytare från Petercem, Sensata Technologies och Leach för krävande industriella och militära miljöer: luftfuktighet, korrosion, temperatur. Mikrobrytarna används till exempel i helikoptrar för att detektera dörrens position, propellerns vinkel och styrningen av bladen. Dessa mikrobrytare är kvalificerade enligt de mest krävande standarderna vad gäller vibration och temperatur.