Multislangar

2-8,2m ________________________________ SCN levererar Demac endast till tillverkare av tyngre fordon.