Enpoliga brytare upp till 1000VDC

För laster från 100A upp till 550A vid 12-1000VDC i en kompakt design.