Termiska automatsäkringar

KLIXON termiska brytare är kompakta, lätta, skyddsanordningar som är utformade för att upprepade gånger avbryta kortslutningar eller utökade överbelastningar i applikationer som kräver exakt, pålitlig drift plus hög motståndskraft mot stötar och vibrationer. För att undvika störning av oroligheter orsakade av ofarlig övergående eller tillfällig överbelastning har dessa brytare en inneboende termisk tidsfördröjningskarakteristik. Detta gör att utrustningen kan arbeta med maximala gränser med fullständig säkerhet.