Flöde & vätskenivå Flyg & MIL

Flödesomkopplare för inlineinstallationer, dessa små enheter erbjuder en bekväm lösning för flödesövervakning. Nivåomkopplare för flytande media.