IP-Klassning

IP-klassning, även kallat kapslingsklassning, är en klassificering av inkapslingen av elektronisk utrustning med avseende på hur väl produkten skyddas mot partiklar och vätskor.Första siffran; Partiklar

 • IP0X - Inget skydd
 • IP1X - Skyddat mot minst 50mm i diameter
 • IP2X - Skyddat mot minst 12.5mm i diameter
 • IP3X - Skyddat mot minst 2.5mm i diameter
 • IP4X - Skyddat mot minst 1mm i diameter
 • IP5X - Skyddat mot damm
 • IP6X - Dammtätt

Andra siffran; Vätskor

 • IPX0 - Inget skydd
 • IPX1 - Skyddat mot droppar
 • IPX2 - Skyddat mot droppar vid max 15° lutning
 • IPX3 - Skyddat mot sprayar av vatten
 • IPX4 - Skyddat mot stänkvatten
 • IPX5 - Skyddat mot sprutande vatten
 • IPX6 - Skyddat mot starkt sprutande vatten
 • IPX7 - Skyddat mot nedsänk upp till 1 meter djupt vatten
 • IPX8 - Skyddat mot nedsänk djupare än 1 meter djupt vatten

Meny