Vår order- och logistikavdelning ser till att Era beställningar och leveranser tas om hand på bästa sätt.
Vi tar emot order per telefon, fax eller mail.

Frågor om order eller leveranser:
Telefon: +46 8-6682100

Nya beställningar:
Telefon: +46 8-6682100

Meny