Gränslägesbrytare

Gränslägesbrytare och mikrobrytare från Petercem för krävande industriella miljöer: fuktighet, korrosion, temperatur

Petercems mikrobrytare används i helikoptrar för att detektera positionen av dörren, vinkeln på propellrarna och styrningen av bladen.
Dessa mikrobrytare är kvalificerade enligt de mest krävande standard när det gäller vibrationer och temperatur.

Inom flygindustrin är de rostfria T3 mikrobrytare hermetiskt tillslutna och fyllda med kväve.
De används i applikationer såsom reglerventiler på satelliter inför tyngdlöshet där extremt svaga aktiverande krafter är nödvändiga för att arbeta vid mycket låga temperaturer.

Meny