Sensorer

Givare inom industriautomation Som er distributör- och systempartner har SCN ett brett produktsortiment inom sensorlösningar. Bland våra leverantörer finns POSITAL FRABA, HUBA CONTROL, WENGLOR och MTS Temposonics. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de ligger i framkant när det gäller teknik, flexibilitet och kostnadsnivå. Bland produkterna finns bland annat absoluta givare, inklinometrar, linjärgivare och tryckgivare. Funktionalitet och tillförlitlighet är det som bäst beskriver den här produktgruppen.