Förfarande vid retur av produkter

Returrätt 
Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta Sensor Control Nordic AB:s godkännande. Detta görs via claims@scn.se

Har retur av produkt godkänts av Sensor Control Nordic AB enligt gällande köpvillkor skickas den felaktiga produkten till:

Sensor Control Nordic AB
Truckvägen 16B
194 52 Upplands Väsby

Produkten skall på kundens bekostnad och risk sändas tillsammans med ifylld returanmälan. Blankett för returanmälan kan rekvireras från Sensor Control Nordic AB alternativt laddas ner från vår hemsida. Returer utan ifylld returanmälan eller godkännande från Sensor Control Nordic AB kommer ej att behandlas. 

Om produkten omfattas av garanti kommer den i första hand att repareras för retur till kund. Önskas en utbytesenhet beställs denna på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt. Om produkten visar sig vara utan fel, debiteras en testavgift på 800 kr (exkl moms). 

Om produkten inte täcks av garanti skickas den felaktiga produkten till Sensor Control Nordic AB tillsammans med ifylld returanmälan. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Om Sensor Control Nordic AB bedömer den defekta produkten som reparerbar kommer kostnad för reparation meddelas kunden varefter beslut om reparation tas. Om produkten måste sändas till Sensor Control Nordic AB:s leverantör för bedömning kommer merkostnaden för detta debiteras kunden oavsett om produkten kan repareras eller ej.

 Returblankett


Meny