Produkter inom Automation

Inom affärsområdet Automation marknadsför och distribuerar SCN produkter till maskinbyggare inom industriautomation. Vi erbjuder ett brett och mycket konkurrenskraftigt produktsortiment från specialiserade och marknadsledande tillverkare.
 
Välj bland alla våra produkter via ovan kategorier!


Kundanpassning

Ungefär 40 % av vår omsättning består av produkter och lösningar som är kundanpassade. Många av kundanpassningarna blir en utökning av det befintliga standardsortimentet över tid om behovet finns hos en bredare målgrupp.

SCN i samarbete med våra partners erbjuder specialanpassningar av våra produkter och sortiment, allt för att göra det enklare att vara kund hos oss.Några av våra kundanpassningar är t.ex.:
 • Installation av RAM, lagringsmedia, instickskort
 • Installation av operativsystem och andra mjukvaror
 • ”Burn-in”, ”stress test” och andra tester av system
 • BIOS inställningar
 • Program och parameterinställningar i t.ex. PLC, frekvensomriktare, servopack
 • Sampackning och ”kitting” av flera produkter till ett kit
 • Förprogrammering av givare
 • Montering av kontaktdon på kabel till sensorer och komponenter
 • Märkning och paketering utifrån särskilda behov
 • Lasermärkning, etikettering, uppmärkning
 • Mekaniska tillämpningar
 • Kundunik kablering

På SCN är vi flexibla, lyhörda och tar på oss allt från prototypuppdrag till större kvantiteter utifrån våra kunders behov.Meny