När du behöver den bästa kontaktorn, Gigavac GX110

2019-04-15

Robust EPIC® keramisk tätning klassad till 175°C - Minimal risk för brand eller svetsade kontakter vid överström. Samma teknik som används för produkterna till avancerade rymdprogram.

Hermetiskt förseglad - Designad för UL för användning i skyddade zoner, IP67 för tillfällig nedsänkning i vatten, SAE yttre gnistskydd och ISO för skydd mot antändning av brandfarliga gaser - se mer information på databladet.

Kan leda 1000A och kortvarigt ända upp till 5000A vid 12...800VDC


Läs mer!
2019-04-15
När du behöver den bästa kontaktorn, Gigavac GX110

Robust EPIC® keramisk tätning klassad till 175°C - Minimal risk för brand eller svetsade kontakter vid överström. Samma teknik som används för produkterna till avancerade rymdprogram.

Hermetiskt förseglad - Designad för UL för användning i skyddade zoner, IP67 för tillfällig nedsänkning i vatten, SAE yttre gnistskydd och ISO för skydd mot antändning av brandfarliga gaser - se mer information på databladet.

Kan leda 1000A och kortvarigt ända upp till 5000A vid 12...800VDC


Läs mer

2019-04-08
Vi tror på förändring!
Läs mer

2019-04-08
Vi tror på förändring!
Läs mer

2019-03-18
Nu är den här, den minsta 600A-kontaktorn i Världen!
Läs mer

Meny