Släpringar

Släpringar för överföring av kraft och signaler genom en roterande rörelse. Signalöverföring även för högfrekventa fältbussar. Kraftöverföring för upp till 60A/ring. Kapslade upp till IP68. Anpassningar är möjligt.