Säkerhets-PLC Samos

 

Samos® PRO är den minsta modulära säkerhets-PLC´n i sin klass. En mängd säkra funktionsmoduler möjliggör installation av komplexa säkerhetsapplikationer. Med Samos® PRO-moduler kan du övervaka alla typer av säkerhetssensorer. Säkerhets-PLC´n Samos® PRO kan bearbeta upp till 96 säkra ingångar och 48 säkra utgångar på samma gång. Modulerna är mycket kompakta (22,5 mm bred), så att du kan genomföra en komplett programmerbar säkerhetslösning som börjar med en konstruktionsbredd av 45 mm.


Styrsystemet programmeras intuitivt och enkelt med hjälp av Samos® PLAN, ett programmeringsverktyg med grafiskt användargränssnitt för konfiguration och parametrering av in-och utgångar. Inga särskilda kunskaper om PLC-programmeringsspråk krävs. Det färdiga applikationsprogramet sparas på det flyttbara minnet Media Samos® och kommer därmed att finnas tillgänglig inne i styrskåpet även efter byte.


Ett Samos® PRO-system är alltid perfekt i industriella Ethernet-miljöer och i fältbussystem med hjälp av Profibus-DP eller CANopen-protokoll. Gateway möjliggör felfri dubbelriktad dataöverföring.


 

Meny