Industriella VPN-routrar

eWONs industriella VPN-routrar kombinerar modem (GSM/GPRS/UTMS) och en intelligent IP-router för fjärrstyrning av både seriella och Ethernetbaserade PLC-protokoll med avancerad larmhantering. Fjärrövervakning och styrning innebär färre kostbara servicebesök hos kund.

Med en eWON VPN-router installerad vid din utrustning får du full kontroll var du än befinner dig. Skulle några värden gå utanför inställda parametrar larmas du via SMS, e-post eller som en fil via FTP eller SNMP. Vissa modeller har även möjlighet att spara loggdata som kan skickas automatiskt.

  • Säker VPN-uppkoppling mot PLC eller PC över LAN eller mobilnät.
  • Många standard PLC-protokoll, både seriellt eller Ethernet.
  • MPI- och Profibus-uppkoppling mot PLC.
  • Möjlighet att styra och logga data.
  • Larm via SMS eller e-post.
  • Enkel konfiguration via webbgränssnitt.
  • Tar liten plats på DIN-skena och har bra temperaturspecifikation.

eWON COSY Getting started - Step 1

eWON COSY Getting started - Step 2

eWON COSY Getting started - Step 3

Meny