Luminescens sensorerLuminescensgivare sänder ut UV ljus med våglängden 375nm. När detta ljus belyser ett luminescent material kommer detta att tändas upp inom det synliga vågländsområdet (420 till 750 nnm). Denna fluoriscerande effekt används för att detektera märkning som ej är synlig i dagsljus.

>>Luminescens sensorer

Meny