Kontrastavkännande fotocellerKontrastavkännande fotoceller känner av skillnad i ljuskontrast hos avkända objekt och ger en analog utsignal eller växlande kontakt på utgången. Ställbara parametrar som tillslagsfördröjning, fokuserbar ljuspunktinställning samt kopplingsfrekvens upp till 20 kHz, gör dessa fotoceller användbara i flera applikationer.

>>Kontrastavkännande fotoceller

Meny