Infraröda temperaturgivareInfraröda temperaturgivare detekterar infraröd utstrålning från varma objekt inom mätområdet 125°C – 350°C. Mätningen är snabb och kontaktlös och sker oberoende av villket material som objektet är gjort av och utan att objektet påverkas.

>>Infraröda temperaturgivare

Meny