Fotoceller med sändare – mottagareFotocellerna arbetar med sändare och mottagare i olika givarhus och utgången växlar då ljusstrålen bryts av ett objekt. Fotocellerna med sändare – mottagare arbetar med laserljus, rött ljus eller infrarött ljus. Den smala laserstrålen gör det möjligt att känna av mycket små objekt och driftsättningen blir enkel tack vare den synliga ljuspunkten.

>>Fotoceller med sändare – mottagare

Meny