FiberförstärkareFiberförstärkare för fiberledare i akrylplast och glasfiber. Utgången växlar då ett objekt kommer inom arbetsområdet eller när ljusstrålen bryts av ett objekt. Ljusa objekt reflekterar mera ljus än mörka objekt och kan därför kännas av på ett längre avstånd än mörka objekt

>>Fiberförstärkare

Meny