Halvledarreläer SSR

Halvledarreläer SSR är halvledarebaserade "Solid State Power Controllers" som bland annat kan användas som överströms- och kortslutningsskydd. En enhet kan ersätta flera elektromekaniska brytare. Halvledarreläer SSR klarar laster upp till 300A.

Dessa innovativa och högeffektiva komponenter används för att kontrollera alla typer av laster som används i många industrier. De tre stora användningsområden är industriell uppvärmning och temperaturreglering samt industri och/eller offentlig belysningsstyrning. Modulerna är mikrodatorstyrda med integrerad FET-teknologi.

Produkter som utgör en resistiv last är traditionella glödlampor, värmeelement och andra laster som utgör ett motstånd.

Vid andra typer av laster som kapacitiva eller induktiva sjunker brytförmågan till runt en fjärdedel av den angivna, beroende på produktens utförande så kan den sjunka ännu mer.

Produkter som utgör en kapacitiv last är bl.a. elektroniska transformatorer, kondensatorer m.fl.

Produkter som utgör en induktiv last är exempelvis konventionella transformatorer, elmotorer, spolar, lysrör med magnetisk reaktor m.fl.

Meny