Magnetostriktiva nivågivare

Level Plus® nivågivare, från MTS Sensors, utnyttjar de inbyggda fördelarna med den magnetostriktiva tekniken för att ge vätskenivå, gränssnittsnivå, och temperaturmätning av en tank eller ett kärl. Överlägsen noggrant mäter nivågivaren flera processvariabler från en enda öppning och sänker därmed material- & installationskostnaderna för återkoppling till en lagringstank eller processkärlet.

RefineME produktöversikt >>

SoClean produktöversikt >>
Tank SLAYER produktöversikt >>
USTD II produktöversikt >>
Tillbehörsöversikt >>

Meny