Induktiva givare säkrade för användning i svetsapplikationerInduktiva givare säkrade för använding i svetsapplikationer störs inte av magnetfält som uppstår under svetsning och de har samma avkänningsavstånd oavsett objektets material. De har teflonbeläggning som hindrar svetsloppor och metallspån från att fastna på givaren och orsaka störningar. Givarna har utökat avkänningsavstånd upp till 50mm samt hög kopplingsfrekvens upp till4200Hz för att klara ett brett spektrum av olika krävande applikationer.


>> Induktiva givare säkrade för användning i svetsapplikationer

Meny