Induktiva givare med standard avkänningsavståndInduktiva givare med standard avkänningasvstånd detekterar metall utan mekanisk kontakt med objektet. De finns tillgängliga i olika utföranden och i olika material och fungerar trots svåra förhållanden som nedsmutsning och vibrationer.


>> Induktiva givare med standard avkänningsavstånd

Meny