Induktiva givare med analog utgångInduktiva givare med analog utgång detekterarobjekt av metall inom sitt mätområde ger en analog utgång från 0-10V. Avkänningsområdet är sama oavsett villken metall som givaren skall känna av då givarens korrektiionsfaktor är 1. Dessa induktiva givare har en mycket god linjaritet, den maximala linjaritetsavvikelsen är mindre än 1%.


>> Induktiva givare med analog utgång

Meny