Byggeautomatisering

I segmentet for byggeautomatisering støtter vi og gir deg god verdi for produkter til alle typer av byggeaktiviteter. Vi tilbyr for eksempel systemer for totalkontroll, forskjellige typer av strømnings- og trykksensorer, grensesnittprodukter og nettverk, inkludert KNX og BACnet med flere.

Noen eksempler på produkter innen byggeautomatisering